Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Καθημερινά

7:30 π.μ. Όρθρος-Ώρες

Τετάρτες

17:00 μ.μ. Προηγιασμένη

Παρασκευές

19:00 μ.μ. Χαιρετισμοί

 

 

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

2020-03-08T17:27:33+00:00