Η Ζωοδόχος Πηγή, φορητή εικόνα
Μήτηρ Θεού, εικόνα τέμπλου, Αύγουστος Πικαρέλλης, 1907.
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, εικόνα τέμπλου, Αύγουστος Πικαρέλλης, 1907.
Η Ζωοδόχος Πηγή, εικόνα τέμπλου, Αύγουστος Πικαρέλλης, 1907.
Ιησούς Χριστός, εικόνα τέμπλου, Αύγουστος Πικαρέλλης, 1907
Ο Ευαγγελισμός, φορητή εικόνα
Ο Ευαγγελισμός, φορητή εικόνα, Θ. Πέτρου, 1997.
Άγιος Μοδέστος, φορητή εικόνα
Δυο Άγιοι (εκ Ρώμης), φορητή εικόνα
Άγιος δίσκος με αστερίσκο
Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα (ανώνυμη), φορητή εικόνα
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φορητή εικόνα
Άγιος Βασίλειος, φορητή εικόνα
Ο Γενάρχης Αβραάμ, φορητή εικόνα
Απόστολος Φίλιππος, φορητή εικόνα
Άγιος Ανδρέας, φορητή εικόνα
Η Παναγία, φορητή εικόνα
Η Αγία Μαρίνα, φορητή εικόνα
Η Ζωοδόχος Πηγή, φορητή εικόνα, 1887
Η Αποκαθήλωση, φορητή εικόνα
Σταυρός αγιασμού
Άγιο ποτήριο
Άγιος δίσκος με αστερίσκο
Άγιο ποτήριο
Μυροδοχείο
Σταυρός ευλογίας
Λόγχη και λαβίδα
Λόγχη και λαβίδα
Λάβαρο
Ευαγγέλιο
Ευαγγέλιο
Ευαγγέλιο
Ευαγγέλιο
Ευαγγέλιο
Λειψανοθήκη Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως.
Άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, Θ. Πέτρου
Ασημένιο πουκάμισο δεσποτικής εικόνας του Χριστού. [χ.χ.].
Ασημένιο πουκάμισο δεσποτικής εικόνας της Παναγίας.[χ.χ.].
Ασημένιο πουκάμισο δεσποτικής εικόνας Ζωοδόχου Πηγής. Έργο Ιω.Α.Νικητόπουλου. Δωρεά Δημητρίου Αθ. Νικολογιάννη.1917.
Ασημένιο πουκάμισο δεσποτικής εικόνας Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. Εργοστάσιο Βασ. Ασκληπιάδη. Δωρεά Ελευθερίας Παπαμιχαήλ εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου. 1968.
Λειψανοθήκη Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως