Ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας στις αρχές δεκαετιας 30.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 1930.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 1938-1939.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 1940.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και πλατεία Παιανίας, 1975.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2004.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2004.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2004.
Νότια όψη του ναού.
I.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2004.
Η κύρια όψη του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της εκατονταετηρίδας. 2005.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2009.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2009.
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας, 2009.
Ζωοδόχος Πηγή. Ψηφιδωτό στη δυτική εξωτερική πλευρά του ναού. Βασίλειος Μπρούσαλης, 1965.
Άποψη από το εσωτερικό του ναού. Ο σολέας.