Σχέδιο μεταρρυθμίσεως της διακοσμήσεως του εν Λιόπεσι ναού Ζωοδόχου Πηγής. Κυρία όψις, 1938.
Υπάρχουσα διακόσμησις του εν Λόπεσι ναού Ζωοδόχου Πηγής. Κυρία όψις, 1938.
Σχέδια διάταξης τοιχογραφιών από τον Φ. Κόντογλου, 1946.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Σχέδια επέκτασης ναού, 1938.
Επικεράμωση τρούλου 1954.