Επιγραφή που βρίσκεται κοντά στον άμβωνα στην οποία αναφέρεται ότι από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 1946 ιστορήθηκε το μεσαίο κλίτος του ναού από το βήμα μέχρι τον τρούλο, και τους αγίους Χριστοφόρο και Φίλιππο που βρίσκονται στο μέτωπο των ανατολικών πεσσών, από τον Φώτη Κόντογλου και τον μαθητή του Ιωάννη Τερζή.
Επιγραφή με την οποία ορίζονται όσα ιστόρησε μέσα στο ιερό ο Βασίλειος Μπρούσαλης από τον Φεβρουάριο του 1960 έως τον Μάϊο του 1961.
Επιγραφή στην οποία αναφέρεται ότι ΄διά χειρός Βασιλείου Μπρούσαλη έγινε, το 1963, το ψηφιδωτό με την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής στο εξωτερικό του ναού, και η αγιογράφηση του τρούλου, το 1966.
Επιγραφή στην οποία αναφέρονται τα ονόματα όλων των προϊστάμενων ιερέων, επιτρόπων και αγιογράφων που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου της αγιογράφησης του ναού, από το 1939 μέχρι το 1966.
Η των Ουρανών Πλατυτέρα, άνω του ιερού, Φώτης Κόντογλου, 1939.
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τύμπανο κόγχης του ιερού, Φώτης Κόντογλου, 1940.
Ο πατριάρχης Αβραάμ, Ανατ. καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1939.
Ο πατριάρχης Ιακώβ, Ανατ. καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1939.
Ο πατριάρχης Ισαάκ,Ανατ. καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1939.
Οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, Ανατ. καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1939.
Λάβετε φάγετε…, κόγχη ιερού, Βασίλειος Μπρούσαλης, 1960-1961.
Ο Σαμουήλ λειτουργών εν τω ναώ του Κυρίου, Ιερό, Διακονικό, Βασίλειος Μπρούσαλης, 1960-1961.
Η Ανάληψις του Κυρίου, ανατολική καμάρα, Φώτης Κόντογλου 1946.
Η Πεντηκοστή, ανατολική καμάρα, Φ. Κόντογλου, 1946.
Φιλοξενία Αβραάμ, Κόγχη ΒΑ κλίτους.
Θυσία Αβραάμ, Κόγχη ΝΑ κλίτους
Αγία Άννα, μέτωπο κόγχης του ιερού, Φώτης Κόντογλου 1940.
Αγ. Ιωακείμ, μέτωπο κόγχης ιερού, Φώτης Κόντογλου, 1940.
Άγιος Σπυρίδων ο Τριμυθούντος, Ιερό, Βασίλειος Μπρούσαλης, 1960-1961.
Απόστολος Πέτρος, ΒΑ πεσσος του ιερού, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Ο Δίκαιος Νώε, Ν. τόξο της ανατ. κεραίας, Φώτης Κόντογλου 1946.
Προφ. Μωυσής, Β. τόξο αν. κεραίας, Φ. Κόντογλου, 1946.
Προφ. Ωρ, Β. τόξο αν. κεραίας, Φ. Κόντογλου, 1946.
Ο Δίκαιος Ιησούς του Ναυή, ΝΑ πεσσός, ανατ. πλευρά, Φώτης Κόντογλου 1946.
Προφ. Ααρών, Ν. τόξο αν. κεραίας, Φώτης Κόντογλου 1946.
Προφ. Σαμουήλ, Ν. τόξο της αν. κεραίας, Φωτης Κόντογλου, 1946.
Δίκαιος Μελχισεδέχ. Β. τοξο αν. κεραίας, Φ. Κόντογλου, 1946.
Αγ. Θεόδωρος ο στρατηλάτης, ΒΑ πεσσός, Φώτης Κόντογλου 1946.
Αγ. Χριστοφόρος, Μέτωπο ΒΑ πεσσού, Φώτης Κόντογλου 1946.
Αγ.Μερκούριος, Μέτωπο ΒΑ πεσσού, Φώτης Κόντογλου 1946.
Αγ. Θεόδωρος ο Τήρων, ΝΑ πεσσός, Φώτης Κόντογλου 1946.
Αγ. Προκόπιος, Μέτωπο ΝΑ πεσσού, 3ο διάζωμα, Φώτης Κόντογλου 1946.
Αγ. Τιμόθεος ο μάρτυς και Αγ. Μαύρα, ΝΑ κλίτος, Φ. Κόντογλου, 1947.
Αγ. Αρχάγγελοι, Μιχαήλ και Γαβριήλ, Ν. πλευρά στην κόγχη του ιερού, Βασίλειος Μπρούσαλης, 1960.
Άγιος Σισώης, ΒΔ. κλίτος, Φώτης Κόντογλου, 1951.
Προφήτης Ηλίας, ΝΔ κλίτος, Φώτης Κόντογλου, 1951.
Η Βαϊοφόρος, δυτική καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Η Βάπτισις, δυτική καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Η Χριστού Γέννησις, δυτική καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Η Υπαπαντή, δυτική καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Η ίασις του τυφλού, δυτική καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Η έγερσις του Λαζάρου, δυτική καμάρα, Φώτης Κόντογλου, 1946.
Ευαγγ. Λουκάς, ΝΔ κόγχη, στη βάση του τρούλλου
Ευαγγ. Ματθαίος, ΒΑ κόγχη, στη βάση του τρούλλου
Ευαγγελιστής Μάρκος, ΒΔ. κόγχη, στη βάση του τρούλλου
Ο Παντοκράτορας, Τρούλος, Βασ. Μπρούσαλης, 1965
Ο Παντοκράτορας, Τρούλος, Βασ. Μπρούσαλης, 1965
Ο Παντοκράτορας, Τρούλος, Βασ. Μπρούσαλης, 1965
Αγ. Αιμιλιανός, Υπέρθυρο, ΝΑ κλίτος
Αγ. Μαρτύριος, 1ο διάζωμα, ΝΑ κλίτος
Αγ. Μηνάς Καλικέλαδος Αθηναίος και Αγ. Ερμήλος, ΝΑ κλίτος, 2ο άνω διάζωμα
Αγ. Αγαθόνικος, ΝΑ κλίτος, 2ο άνω διάζωμα
Αγ. Αναστασία η οσιομάρτυς, ΝΑ κλίτος, 1ο διάζωμα
Αγ. Ιουλιανός ο μάρτυς, Να κλίτος 2ο άνω διάζωμα
Αγ. Τρύφων, 1ο διάζωμα, ΝΑ κλίτος.
Αγ. Πολύκαρπος Σμύρνης, 3ο διάζωμα, ΝΔ πεσσός, αν. πλευρά
Αγ. Αυξέντιος ο εν το αγνό και Αγ. Βαβύλας Περγάμου, ΝΑ κλίτος
Αγ. Νίκων ο Μετανοείτε και Αγ. Βασίλειος Αμασίας, ΝΑ κλίτος
Ιερόν μανδήλιον,Ν. υπέρθυρο
Αγ. Αμφιανός και Αγ. Γουρίας, 3ο διάζωμα, Μέτωπο Ν. κεραίας
Αγ. Γερμανός, 2ο διάζωμα, Μέτωπο Ν. κεραίας
Αγ. Γεώργιος ο Υμνογράφος, 2ο διάζωμα, Μέτωπο Ν. κεραίας
Αγ_. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 2ο διάζωμα,Μέτωπο Ν. κεραίας
'Αγιος Φανούριος, Αγ.Άνδρέας ο στρατηλάτης Μέτωπο Ν. κεραίας
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Τύμπανο Ν. κεραίας
Το Γενέθλιον της Θεοτόκου, Μέτωπο Ν. κεραίας
Ο Δανιήλ εν τω λάκκω των λεόντων, Ιερόν, Ν. κόγχη
Αγ. Αρσένιος Ν. τόξο Ν. καμάρας
Αγ. Γεώργιος επίσκοπος Νικομηδείας, Τόξο Ν. κεραίας
Αγ. Δημήτριος, Αρ. πλευρά της Ν. Κεραίας
Αγ. Εφραίμ, επισκοπος Καρίας, Ν. τόξο . ν. κεραίας
Αγ. Θεοφάνης, Ν. τόξο, ν. κεραία
Αι Μυροφόροι, Καμάρα Ν. κεραίας
Ο Επιτάφιος Θρήνος, Καμάρα Ν. Κεραίας
Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, στο δεξιό Ν. κεραίας
Αγ. Μηνάς ο Αιγύπτιος, 3ο διάζωμα, αν. πλευράς Ν. Κόγχης
Αγ. Παντελεήμων, Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος, Β. Μπρούσαλης
Αγ. Σαμωνάς και Αγ. Αυξέντιος, 3ο διάζωμα, Μέτωπο Ν. κεραίας
Αγ. Αθανάσιος, Αγ.Βασίλειος,Αγ. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης , Κόγχη ιερού
Άγγελλοι Κυρίου, ΒΑ Παραστάδα ιερού, Ν. πλευρά
Αγ. Γρηγόρος ο Θεολόγος, Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αγ. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Κόγχη ιερού
Αγ. Θεράπων, Ιερό
Αγ. Λέων Κατάνης, Ιερό
Αρ. πλευρά Πρόθεση, Βασ. Μπρούσαλης
Ιησούς Χριστός άνωσε εν Θρόνω, ανω του προθετικού
Τρεις παίδες εν καμίνω. Άνω του διακονικού
Όρασις Προφήτου Δανιήλ, Ιερόν, Πάνω από την Πρόθεση, Αρ. πλευρά, Φ. Κόντογλου
Θεία λειτουργία, Κόγχη ιερού, Βασ. Μπρούσαλης
Η Θυσία των Κάιν και Άβελ, Υπέρθυρο του δεξιού ανοίγματος
Θεία λειτουργία, Κόγχη ιερού
Ο Άρχων Γαβριήλ,Δεξιά της εισόδου, 1959,Β.Μπρούσαλης
Αγ. Θεόδωρος ο κοινοβιάρχης, ΒΔ πεσσός,νότι α πλευρά, 3ο διάζωμα
Αγ. Σωφρόνιος ατριάρχης Ιεροσολύμων ο ποιητής, τόξο Δ. κεραίας
Αγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μέτωπο ΒΔ πεσσού, 3ο διάζωμα
Ο Άρχων Μιχαήλ, Αριστερά της εισόδου, 1959, Β. Μπρούσαλης
Αγ. Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, 2ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Βαρβάρα η μεγαλομάρτυς και Αγ. Ευγενία η οσιομάρτυς, 1ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Δαυίδ εν Θεσσαλονίκη, ΒΑ. κλίτος
Αγ. Ευφροσύνη, η οσία,1ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Αλέξανδρος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 1ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, 1ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Καλλίστρατος, 2ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Μαμάς, 2ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Δίκιαο Ενώχ, ΒΑ πεσσός, Ν. πλευρά, Φ. Κόντογλου, 1946
Αγ. Δαυίδ ο εν Θεσσαλονίκη και Αγ. Γριγόριος ο μεγάλης Αρμενίας, ΒΑ κλίτος
Αγ.και ισαπόστολος Όλγα η βασίλισσα, 1ο διάζωμα, ΒΑ κλίτος
Αγ. Σαμσών ο ξενοδόχος και Αγ. Υπάτιος ο Γαβρών, ΒΑ κλίτος
Αγ. Θεοδώρα η Αυγούστα και Αγ. Ειρήνη του Λικινίου, Μέτωπο Β. κεραίας, Βασ. Μπρούσαλης
Αγ. Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Σεβαστιανός,3ο διάζωμα, Μέτωπο Β. κεραίας
Αγ. Ιωσήφ ο Υμνογράφος, 2ο διάζωμα, Μέτωπο Β. κεραίας
Αγ. Λεόντιος και Αγ. Αρέθας, Μέτωπο Β. κεραίας,3ο διάζωμα
Ιερόν κεράμιον, Β. Φωτίου; του ζωγράφου
Τα Εισόδια της Θεοτόκου, Μέτωπο της Β. κεραίας
Η Ανάστασις, Τύμπανο Β. Κεραίας
Ευαγγ. Ιωάννης, ΝΑ κόγχη, στη βάση του τρούλλου
Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου, Τύμπανο Β. Κεραίας
Αγ. Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς, Αν. πλευρά βόρειας κεραίας
Αγ. Ευστάθιος Πλακίδας, Αν. πλευρά βορειας κόγχης, 3ο διάζωμα
Αγ. Ευστράτιος μετά των τέκνων αυτού, Β. κεράια, Αρ. 3ο διάζωμα
Αγ. Σάββας ο στρατηλάτης, Αν. πλευρά βόρειας κεραίας
Αγ. Σοφία μετά των θυγατέρων,Μέτωπο Β. Κεραίας, 1ο διάζωμα, Βασ. Μπρούσαλης, 1ο διάζωμα, 1958.
Η Προδοσία, Καμάρα Β. κεραίας
Ο Μυστικός Δείπνος, Καμάρα Β. κεραίας
Αγ. Θεόδωρος ο Συουδίτης, Τόξο Β. καμάρας
Αγ. Ανδρέας Κρήτης ο υμνωδός, Τόξο Β. κεραίας
Αγ. Φιλόθεος ο Υμνωδός,Β. τόξο . καμάρας
Αγ. Θεόδωρος ο Συκεώτης, Τόξο Αν. κεραίας
Αγ. Λεωνίδης επίσκοπος Αθηνών, Τόξο Αν. Κεραίας
Αγ. Ιωσήφ, Β. κεραία, τόξο
Αγ. Απολλώς εκ των ο΄, Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Ελισαίος, Υπέρθυρο της εισόδου του κωδωνοστασίου
Αγ. Ζηνάς, Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Αγάπη, Ν τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Αλέξιος, Ν. Μετωπικό τόξο Γυναικωνίτη
Αγ. Αναστάσιος ο Σιναίτης, Ν. μετωπικό τόξο Γυναικωνίτη
Αγ. Ανθία, Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. γεώργιος ο Χιοπόλίτης, ο Κυδωνιεύς, Β. ΜετωπικόΤόξο Γυναικωνίτη, [Φώτης Κόντογλου,1951]
Αγ. Ελπίς, Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Παρμενάς, εκ των ο΄, Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Σύλλας Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Τυχικός, Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Κλεοπάτρα,Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Μηνοδώρα, Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Μητροδώρα, Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Ονούφριος, Γυναικωνίτης, Δυτ. καμάρα
Αγ. Πέτρος ο Αθωνίτης, Δυτικό Τόξο Γυναικωνίτης
Αγ. Πίστις, Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Παύλος Θηβαίος, Γυαναικωνίτης, Δυτ. τόξο
Υπέρθυρο της εισόδου του Γυαναικωνίτη
Ο Αγ. Νικηφόρος ο εν τω Άθω, Γυναικωνίτης, Δυτ. καμάρα.
Αγ. Σοφιά. Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Αγ. Χριστόδουλος εν Πάτμω, Β. Μετωπικό τόξο Γυναικωνίτη
Αγ. Ζηνοβία, Β. τοίχος Γυναικωνίτη, (επαναζωγραφιθείσα λόγω φθοράς από το Βασ. Μπρούσαλη, 1994
Αγ. Ταβιθά, Ν. τοίχος Γυναικωνίτη
Η δικαία Ρεβέκκα, Β. τοίχος Γυναικωνίτη
Η αποκαθήλωσις, Γυναικωνίτης, Δυτ. Καμάρα
Η ψηλάφισις, Καμάρα Γυναικωνίτη