22 04, 2024

Εκδήλωση για την παρουσίαση του οκτασέλιδου του Μπιλιέτου “Το τροπάριο της Κασσιανής”. Στη μνήμη του Γιάννη Δημητράκη του ζωγράφου

2024-04-22T17:25:59+00:00
Εκδήλωση για την παρουσίαση του οκτασέλιδου του Μπιλιέτου “Το τροπάριο της Κασσιανής”. Στη μνήμη του Γιάννη Δημητράκη του ζωγράφου2024-04-22T17:25:59+00:00
Go to Top